Νέες τεχνικές

Χειρουργική ήπατος με ραδιοσυχνότητες
Η πιο διαδεδομένη σήμερα μέθοδος θερμικής καταστροφής πρωτοπαθών ή μεταστατικών όγκων του ήπατος είναι η εφαρμογή ραδιοσυχνοτήτων (RF). Η μέθοδος στηρίζεται στην χρήση ειδικών συσκευών (ηλεκτρόδια-βελόνες), οι οποίες διοχετεύουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από μια πηγή στον ιστό στόχο και προκαλούν τοπική αναταραχή των ιόντων του, με αποτέλεσμα έκκληση θερμότητας και θερμική καταστροφή του όγκου.

Άλλες Νέες Τεχνικές
Προχωρημένες Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις
Επεμβάσεις για την Ακράτεια
Αιμορροϊδεκτομή Longo, HAL
Νέες μορφές ενέργειας στη Χειρουργική
Υπερηχοτομογραφία Πρωκτικού Σωλήνα και Παχέος Εντέρου