Δημοσιεύσεις

1. Η χρήση της οκτρεοτίδης στη Γενική Χειρουργική. Γ. Αδαμίδης, Ε. Μολής, Κ. Ιωαννίδης, Χ. Ευθυμιάδης, Ξ. Βρακάς, Τ. Βρύζας, Α. Σγουράδης. Α΄Χ.Κ. Γ.Ν.Ν. Δράμας. Περιοδικό «Γαληνός», τόμος 36, τεύχος 4, 1994

2. Nosocomial pneumonia in intubated patients receiving enteral feeding. N. Harlaftis, G. Basdanis, D. Paramythiotis, V. Papadopoulos, C. Efthimiadis, C. Katsohis. 1st Propedeutic Surgical Clinic, Aristotelian University of Thessaloniki, AHEPA Hospital, Greece Surgical Chronicles, English edition, Supplamentum 1998, No 1, December 1998, 45-47

3. Το σύνδρομο της χαμηλής πρόσθιας εκτομής �Εργαστηριακή διερεύνηση Χ. Ευθυμιάδης 3η Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου �Πρωκτού Περιοδικό «Χειρουργικά Χρονικά», Τόμος 9, Τεύχος 4, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2004 Σελ. 385-389

4. Clinical short-term results of radiofrequency ablation in patients with liver metastases from colorectal cancer. G. Basdanis, A. Michalopoulos, V. Papadopoulos, I. Tzeveleki, Ch. Efthimiadis, Ch. Kosmidis, D. Mekras, N. Harlaftis. 1st Propedeutic Surgical Department Aristotle University,AHEPA Hospital Tech Coloproctol (2004) 8:S187-S189

5. Αντιμετώπιση των ηπατικών μεταστάσεων με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων. Γ. Μπασδάνης, Α. Μιχαλόπουλος, Β. Παπαδόπουλος, Ε. Δεστάνης, Ι. Τζεβελέκη, Χ. Ευθυμιάδης, Χ .Κοσμίδης,, Ν. Χαρλαύτης. Υπό δημοσίευση στο περιοδικό «Χειρουργικά Χρονικά.».

6. Επιδημιολογική μελέτη του καρκίνου του παχέος εντέρου. Γ. Μπασδάνης, Β. Παπαδόπουλος, Α. Μιχαλόπουλος, Ε. Φαχαντίδης, Σ. Αποστολίδης, Χ. Ευθυμιάδης, Ν. Χαρλαύτης Περιοδικό «Χειρουργικά Χρονικά.» 2000, 5:163-168

7. Manometric and clinical evaluation of patients after low anterior resection for rectal cancer. Ch. Efthimiadis, G. Basdanis, I. Tzaveleki, E. Karamanlis, A. Zatagias, N. Harlaftis 1st Propedeutic Surgical Department Aristotle University,AHEPA Hospital Tech Coloproctol (2004) ; 8: 205-207

8. Η μέθοδος της διπλής συρραπτικής τεχνικής στη διενέργεια ολικής κολεκτομής και νεοληκυθο-πρωκτικής αναστόμωσης. Γ. Μπασδάνης, Α. Μιχαλόπουλος, Β. Παπαδόπουλος, Σ. Αποστολίδης, Χ. Ευθυμιάδης, Α. Ζησιάδης. Τόμος Περιλήψεων Ελληνική Ιατρική, τόμος 65-1999, Συμπληρωματικό Τεύχος 2, σελ. 10

9. Ενδιαφέρουσα περίπτωση ιατρογενούς βλάβης των σφιγκτήρων του πρωκτού και χειρουργική αντιμετώπισή της. Γ. Μπασδάνης, Α. Μιχαλόπουλος, Β. Παπαδόπουλος, Χ. Ευθυμιάδης, Σ. Νέττα, Κ. Κατσώχης. Τόμος Περιλήψεων Ελληνική Ιατρική, τόμος 65-1999, Συμπληρωματικό Τεύχος 2, σελ. 35

10. Urocortin and Corticotropin-Releasing Hormone Receptor Type 2 Expression in the Human Gallbladder Ekaterini Chatzakia, Christoforos Euthymiadis, Sofia Kyriakia, Maria Lambropoulouc, Alexandra Tsarouchab, Prodromos Laftsidisb, Konstantinos Simopoulosb Departments of aPharmacology, bSurgery, and cHistology, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece Neuroendocrinology 2005;82:177-184 (DOI: 10.1159/000091979)

11. Ολική πυελική εξεντέρωση για υποτροπή καρκίνου του ορθού Γ.Μπασδάνης, Ε.Ιωάννίδης*, Β.Παπαδόπουλος, Κ.Χατζημουρατίδης*, Α.Μιχαλόπουλος, Χ.Ευθυμιάδης, Χ.κοσμίδης, Ι.Τζεβελέκη, Α.Μέκρας, Ν.Χαρλαύτης ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2005;10:342-346

12. Τεχνικές παραλλαγές και ιδιαιτερότητες στην εφαρμογή της μεθόδου Longo Γ.Μπασδάνης, Ε.Φαχαντίδης, Α.Μιχαλόπουλος, Β.Παπαδόπουλος, Χ.Ευθυμιάδης, Χ.Κοσμίδης, Δ.Παραμυθιώτης, Δ.Μέκρας, Ι.Τζεβελέκη, Ν.Χαρλαύτης ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 2005;10:359-363

13. Αντιμετώπιση πρωτοπαθών και μεταστατικών όγκων του ήπατος με ραδιοσυχνότητες Γ.Μπασδάνης, Χ.Ευθυμιάδης, Ι.Τζεβελέκη, Ε.Καραμανλής ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ, 2006 3ος τόμος σελ,

14. Η σημασία της ολικής εκτομής του μεσοορθού στην πρόγνωση του καρκίνου του ορθού Γ.Μπασδάνης, Β.Παπαδόπουλος, Α.Μιχαλόπουλος, Δ.Παραμυθιώτης, Χ.Ευθυμιάδης, Ε.Καραμανλής Ι.Τζεβελέκη, Ν.Χαρλαύτης XEΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ έγινε αποδεκτή προς δημοσίευση

15. Σάρκωμα Kaposi χειρός μη σχετιζόμενο με HIV μόλυνση (περιγραφή σπάνιας περίπτωσης) Χ. Κοσμίδης, Χ. Ευθυμιάδης, Γ. Ανθιμίδης, Π. Φαχαντίδης, Μ. Γρηγορίου, Κ. Βασιλειάδου, Ε. Μπερόβαλη, Ε. Φαχαντίδης ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 12:175-180, 2007

16. Adrenalectomy for solitary adrenal metastasis from colorectal cancer: a case report Ch.Kosmidis, C. Efthimiadis, G. Anthimidis, S.Levva, G. Ioannidou, T. Zaramboukas, D. Filippou, Ch. Emmanouilidis, M. Kosmidou, Ep.Fahantidis, G. Basdanis Υποβολή προς δημοσίευση στο Annals of Surgical Oncology

17. Expression of the corticotropin-releasing factor system in normal and inflamed human gallbladder Euthymiadis C, Kyriaki S, Lambropoulou M, Tsaroucha A, Simopoulos K,Chatzaki E. Review of clinical pharmacology and pharmacokinetics -international edition- 2006, VOL 20; NUMB 2, pages 156-158

18. Aorto-bifemoral graft infection three years after operation A. Limuris, N. Fistas, B. Avlides, Ch. Efhtimiades. Euromedica, Blue Cross Clinic, Salonica, Greece Atherosclerosis, Supplements, Volume 3, Number 2, October 2002 , pp. 151-151(1)

19. The surgery of digestive arteries A. Limuris, N. Fistas, B. Avlides, Ch.Eftimiades. Euromedica, Blue Cross Clinic, Salonica, Greece Atherosclerosis, Supplements, Volume 3, Number 2, October 2002 , pp. 151-151(1)

20. Indentification of the recurrent laryngeal nerves during thyroidectomy with intralaryngeal surface electrodes. Kosmidis Ch, Efthimiadis Ch, Anthimidis G, Grigoriou M, Levva S, Sfikakis P, Basdanis G, Fachantidis E Hellenic Journal of Surgery, Volume 79, Number 6, November-December 2007, pp 377-382

21. Totally laparoscopic left lateral hepatic lobectomy using Ligasure diathermy for hydatid liver disease Efthimiadis Christopher, Kosmidis Christopher, Grigoriou Marios, Anthimidis George, Prousalidis John, Fachandidis Epaminontas, Basdanis George HPB, Volume 10, Supplement Number 1, February/March 2008, p 85

Posted in Δραστηριότητες.