Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

1. Η αιτιολογική κατάταξη του υπογόνιμου άνδρα. Α. Τσιμπερίδου, Α. Σουβατζόγλου, Β. Πετρίδης, Χ. Ευθυμιάδης, Σ. Ιωαννίδης, Ι. Παπαδήμας, Σ. Μανταλενάκης. Α΄ Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική ΑΠΘ. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 26-28/4/1991

2. Μελέτη και αιτιολογική κατάταξη 187 αζωοσπερμικών ανδρών. Β. Πετρίδης, Χ. Ευθυμιάδης, Α. Τσιμπερίδου, Α. Σουβατζόγλου, Σ. Ιωαννίδης, Ι. Παπαδήμας, Σ. Μανταλενάκης Α΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 26-28/4/1991

3. Διπλό ευμέγεθες φυτοπίλημα στομάχου. Κ. Ιωαννίδης, Σ. Δημηρόπουλος, Κ. Σαββίδης, Ξ. Βρακάς, Α. Σγουράδης, Χ. Ευθυμιάδης, Α. Συμεωνίδης. Β΄Χ.Κ.Γ.Ν.Ν.Δράμας. 18ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Διεθνές Χειρουργικό Συμπόσιο.1-5 Νοεμβρίου 1992 ΑΘΗΝΑ

4. Καντιτίαση οισοφάγου. Ε. Μολής, Α. Σγουράδης, Ξ. Βρακάς, Χ. Σουλτανίδης, Χ. Ευθυμιάδης, Σ. Δημηρόπουλος, Γ. Αδαμίδης. Α΄Χ.Κ. Γ.Ν.Ν. Δράμας. 18ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Διεθνές Χειρουργικό Συμπόσιο.1-5 Νοεμβρίου 1992 ΑΘΗΝΑ

5. Η αντιμετώπιση του υποτροπιάζοντος αποφρακτικού ειλεού με καθήλωση του εντέρου κατά Baker. Γ. Αδαμίδης, Σ. Κόκκινος, Ξ. Βρακάς, Ε. Μολής, Τ. Βρύζας, Χ. Ευθυμιάδης, Γ. Τζέγας. Α΄Χ,Κ. Γ.Ν.Ν. Δράμας. 8ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο. Θεσ/νίκη 20-22/5/1993

6. Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή. Εμπειρία 46 περιπτώσεων. Ε. Μολής, Ξ. Βρακάς, Σ. Δημηρόπουλος, Κ. Σαββίδης, Σ. Κόκκινος, Α. Σγουράδης, Χ. Ευθυμιάδης, Γ. Αδαμίδης. Α΄Χ.Κ. Γ.Ν.Ν. Δράμας. 4η Πανελλήνια συνάντηση Χειρουργικής Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος. 17-19 Σεπτεμβρίου 1993, Αλεξανδρούπολη

7. Η χρήση της οκτρεοτίδης στη Γενική Χειρουργική. Γ. Αδαμίδης, Ε. Μολής, Κ. Ιωαννίδης, Χ. Ευθυμιάδης, Ξ. Βρακάς, Τ. Βρύζας, Α. Σγουράδης. Α΄Χ.Κ. Γ.Ν.Ν. Δράμας. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής.

8. Η αρχική αποκατάσταση της βουβωνοκήλης με πλέγμα πολυπροπυλενίου. Γ. Αδαμίδης, Ξ. Βρακάς, Ε. Μολής, Σ. Δημηρόπουλος, Σ. Σγουράδης, Χ. Ευθυμιάδης, Β. Τζίρκα. Α΄Χ.Κ. Γ.Ν.Ν. Δράμας. 1ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρίας Β. Ελλάδας. Θεσ/νίκη 20-23/4/1994

9. Ο Ρόλος της ζώνης ασφαλείας στα τροχαία ατυχήματα. Γ. Αδαμίδης, Α. Σγουράδης, Ε. Μολής, Ξ. Βρακάς, Σ. Δημηρόπουλος, Χ. Ευθυμιάδης, Β. Τζίρκα. Α΄Χ.Κ. Γ.Ν.Ν. Δράμας. 1ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρίας Β Ελλάδας. Θεσ/νίκη 20-23/4/1994

10. Το Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο και ο ρόλος των Χειρουργικών Κλινικών των Γ.Ν.Ν. Γ. Αδαμίδης, Ε. Μολής, Ξ. Βρακάς, Χ. Ευθυμιάδης, Α. Σγουράδης, Β. Τζίρκα. Α΄Χ.Κ. Γ.Ν.Ν. Δράμας. 9ο Ιατρικό Βορειοελλαδικό Συνέδριο. Θεσ/νίκη 6-10/4/1994

11. Μέθοδοι εκρίζωσης του Helicobacter Pylori. Ε. Μολής, Ξ. Βρακάς, Σ. Δημηρόπουλος, Χ. Ευθυμιάδης, Α. Σγουράδης, Β. Τζίρκα, Γ. Αδαμίδης. Α΄Χ.Κ. Γ.Ν.Ν. Δράμας. 9ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο. Θεσ/νίκη 6-10/4/1994

12. Σύγκριση μικρολαπαροτομής και λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής. Κ. Ιωαννίδης, Σ. Δημηρόπουλος, Γ. Τζέγας, Χ. Κανόπουλος, Χ. Ευθυμιάδης, Α. Συμεωνίδης. Β΄Χ.Κ. Γ.Ν.Ν. Δράμας. 9ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο. Θεσ/νίκη 6-10/4/1994

13. Η νοσηλεία των καρκινοπαθών τελικού σταδίου. Γ. Αδαμίδης, Χ. Ευθυμιάδης, Χ. Τσοκανταρίδης, Η. Πεζήκογλου, Ε. Μολής, Ξ. Βρακάς, Ι. Καλοτεράκης. Α΄Χ.Κ. Γ.Ν.Ν. Δράμας. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής.

14. Λαπαροσκοπική χολοκυστο-χολαγγειογραφία. Γ. Αδαμίδης, Ε. Μολής, Ξ. Βρακάς, Σ. Δημηρόπουλος, Χ. Τσοκανταρίδης, Η. Πεζήκογλου, Χ. Ευθυμιάδης. Α΄Χ.Κ. Γ.Ν.Ν. Δράμας. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής.

15. Η αντιμετώπιση των καρκινοπαθών τελικού σταδίου στο Ιατρείο πόνου ενός Επαρχιακού Νοσοκομείου. Η. Πεζήκογλου, Χ. Τσοκανταρίδης, Α. Καραμάνη, Χ. Ευθυμιάδης, Ξ. Βρακάς, Γ. Αδαμίδης Αναισθησιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Ν. Δράμας. 3ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής.

16. Οι ψευδοκύστεις του παγκρέατος και η αντιμετώπισή τους. Κ. Παπαπολυχρονιάδης, Ν. Χαρλαύτης, Ε. Φαχαντίδης, Χ. Ευθυμιάδης, Α. Βουδούρης, Κ. Κατσώχης. Α�ρΧ Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θες/νίκης. 3ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας. 29/10-1/11/1997 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

17. Χόρδωμα ιεροκοκκυγικής χώρας. Γ. Μπασδάνης, Α. Μιχαλόπουλος, Σ. Αποστολίδης, Β. Παπαδόπουλος, Χ. Ευθυμιάδης, Χ. Κοσμίδης, Κ. Κατσώχης. Α�ρΧ Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσ/νίκης. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα 13-17 Νοεμβρίου 1998

18. Κυσταδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος. Ενδιαφέρουσα περίπτωση. Γ. Μπασδάνης, Ν. Χαρλαύτης, Α. Μιχαλόπουλος, Σ. Αποστολίδης, Β. Παπαδόπουλος, Χ. Ευθυμιάδης, Σ. Νέττα, Κ. Κατσώχης. Α�ρΧ Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσ/νίκης. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα 13-17 Νοεμβρίου 1998

19. Ileocolonic anastomosis after right hemicolectomy: stapled or hand-sewn? G. Basdanis, A. Michalopoulos, V. Papadopoulos, S. Apostolidis, C. Efthimiadis, A. Giakoumelos, A. Zisiadis. Α�ρΧ Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσ/νίκης. 8th European Inter-University Symposium. 26-30/8/1998, Naoussa Greece

20. H μέθοδος της διπλής συρραπτικής τεχνικής στην διενέργεια της ολικής κολεκτομής και νεοληκυθο-πρωκτικής αναστόμωσης. Γ. Μπασδάνης, Α. Μιχαλόπουλος, Β. Παπαδόπουλος, Σ. Αποστολίδης, Χ. Ευθυμιάδης, Α. Ζησιάδης. Α�ρΧ Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσ/νίκης. 14ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο. 22-24/4/1999, Θεσ/νίκη

21. Ενδιαφέρουσα περίπτωση ιατρογενούς βλάβης των σφιγκτήρων του πρωκτού και χειρουργική αντιμετώπισή της. Γ. Μπασδάνης, Α. Μιχαλόπουλος, Β. Παπαδόπουλος, Χ. Ευθυμιάδης, Σ. Νέττα, Κ. Κατσώχης. Α�ρΧ Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσ/νίκης. 14ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο. 22-24/4/1999, Θεσ/νίκη

22. Νοσοκομειακή πνευμονία σε διασωληνωμένους ασθενείς που λαμβάνουν εντερική διατροφή. Ν. Χαρλαύτης, Γ. Μπασδάνης, Δ. Παραμυθιώτης, Β. Παπαδόπουλος, Χ. Ευθυμιάδης, Κ. Κατσώχης 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Πάτρα 1999

23. Αιμορροϊδοπάθεια:Εναλλακτική αντιμετώπιση με κυκλικό αναστομωτήρα. (VIDEO) Γ. Μπασδάνης, Α. Μιχαλόπουλος, Χ. Ευθυμιάδης. Α΄ΠρΧ Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη. Επιστημονική ημερίδα, 5/12/1998 Θεσσαλονίκη

24. Ορθοκολικός Καρκίνος:Ανάλυση των χαρακτηριστικών του σε 1158 περιπτώσεις. Γ. Μπασδάνης, Κ. Παπαπολυχρονιάδης, Α. Μιχαλόπουλος, Β. Παπαδόπουλος, Χ. Ευθυμιάδης, Χ. Κοσμίδης, Κ. Κατσώχης. Α�ρΧ Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσ/νίκης. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. 30/10-2/11/1999

25. Αιμορροϊδοπάθεια. Αντιμετώπιση με νέου τύπου (PHHO1) κυκλικό αναστομωτήρα Γ. Μπασδάνης, Α. Μιχαλόπουλος, Β. Παπαδόπουλος, Χ. Ευθυμιάδης, Χ. Κοσμίδης, Κ. Κατσώχης. Α�ρΧ Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσ/νίκης. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. 30/10-2/11/1999

26. Χορήγηση φλουορακίλης και λευκοβορίνης με η χωρίς ιντερφερόνη στη συμπληρωματική χημειοθεραπεία ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου υψηλού κινδύνου Κ. Κατσώχης, Γ. Μπασδάνης, Α. Μιχαλόπουλος, Β. Παπαδόπουλος, Σ. Αποστολίδης, Δ. Παραμυθιώτης, Χ. Κοσμίδης, Χ. Ευθυμιάδης, Σ. Νέττα, Γ. Φούντζηλας. Α�ρΧ Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσ/νίκης Ελληνική Ογκολογική ομάδα. Ογκολογικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 30/3-2/4/2000

27. Χειρουργική αντιμετώπιση της τοπικής ή απομεμακρυσμένης υποτροπής του ορθοκολικού καρκινώματος. Γ. Μπασδάνης, Α. Μιχαλόπουλος, Β. Παπαδόπουλος, Χ. Ευθυμιάδης, Χ. Κοσμίδης, Δ. Παραμυθιώτης, Ν. Χαρλαύτης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α., Θεσσαλονίκη ΧΧΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα 2000

28. Αιμορροϊδοπάθεια: Αντιμετώπιση με νέου τύπου (PΡΗΗΟΙ) κυκλικό αναστομωτήρα Γ. Μπασδάνης, Ε. Φαχαντίδης, Α. Μιχαλόπουλος, Β. Παπαδόπουλος, Χ. Ευθυμιάδης, Χ. Κοσμίδης, Ν. Χαρλαύτης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α., Θεσσαλονίκη ΧΧΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα 2000

29. Η αποτελεσματικότητα της χειρουργικής αντιμετώπισης των κιρσών των κάτω άκρων. Ε. Φαχαντίδης, Χ. Κοσμίδης, Χ. Ευθυμιάδης, Ι. Προυσαλίδης, Ν. Παπαδόπουλος, A. Μιχαλόπουλος, Β. Παπαδόπουλος, Ν. Χαρλαύτης. Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α., Θεσσαλονίκη ΧΧΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα 2000

30. Μελέτη παθήσεων της ορθοπρωκτικής χώρας με νέου τύπου στερεοσκοπική μανομετρική συσκευή. Πρόδρομη ανακοίνωση. Μπασδάνης Γ., Ευθυμιάδης Χ., Μιχαλόπουλος Α., Παπαδόπουλος Β., Κοσμίδης Χ., Χαρλαύτης Ν. Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α., Θεσσαλονίκη 5ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 31/10-3/11/2001

31. Μανομετρική μελέτη των παθήσεων του οισοφάγου με νέου τύπου στερεοσκοπική συσκευή. Πρόδρομη ανακοίνωση. Γ. Μπασδάνης, Δ. Μέκρας, Χ. Ευθυμιάδης, Ι. Τζεβελέκη, Α. Μιχαλόπουλος, Β. Παπαδόπουλος, Χ. Κοσμίδης, Ν. Χαρλαύτης Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α., Θεσσαλονίκη 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής. Θεσσαλονίκη 21-23/2/2002, Τόμος 29 Τεύχος 3, σελ. 63.

32. The surgery of the digestive arteries. A. Limuris, N. Fistas, B. Avlides, C. Efthimiadis. Euromedica, Blue Cross Clinic, Salonica, Greece. 73 European Atherosclerosis Congress. Salsburg-Austria, 7-10 July 2002 XII Mediterranean Congress of Angiology and Vascular Surgery. Nicosia, Cyprus, May 2002.

33. Aorto-Bifemoral graft infection three years after operation. A. Limuris, N. Fistas, B. Avlides, C. Efthimiadis. Euromedica, Blue Cross Clinic, Salonica, Greece. 73 European Atherosclerosis Congress. Salsburg-Austria, 7-10 July 2002 XII Mediterranean Congress of Angiology and Vascular Surgery. Nicosia, Cyprus, May 2002.

34. Embolic occlusion of the middle and internal carotid artery. Treatment in emergent with rt-PA thrombolytic agent. A. Limuris, N. Fistas, B. Avlides, Ch. Efthimiadis. Euromedica, Blue Cross Clinic, Salonica, Greece. 73 European Atherosclerosis Congress. Salsburg-Austria, 7-10 July 2002 XII Mediterranean Congress of Angiology and Vascular Surgery. Nicosia, Cyprus, May 2002.

35. The surgery of digestive artery. A. Limuris, N. Fistas, B. Avlides, Ch. Efthimiades. Euromedica, Blue Cross Clinic, Salonica, Greece. V-th East-West European Congress Of Angiology 24-25 October, 2002 Warsaw, Poland

36. Acute aortic isthmus traumatic rupture operation by mixes shunt and no-shunt procedure. A. Limuris, N. Fistas, B. Avlides, Ch. Efthimiades. Euromedica, Blue Cross Clinic, Salonica, Greece. V-th East-West European Congress Of Angiology 24-25 October, 2002 Warsaw, Poland

37.Το Σύνδρομο της χαμηλής πρόσθιας εκτομής (ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) Εργαστηριακή διερεύνυση. 3η Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου-Πρωκτού Αλεξανδρούπολη 26-27/9/2003

38.Deep venus thromdosis of lower limbs with or without development of pulmonary embolism treated with rt-pathrombolytic agent A. Limuris, N. Fistas, B. Avlides, C. Efthimiadis Euromedica, Blue Cross Clinic, Salonica, Greece 15th European Chapter Congress of the International Union of Angiology 8-10 October 2003, Toulouse, France

39. Thrombotic occlusion of internal carotid artery and middle carotic artery.Thrombolytic treatment in emergent with rt-administration A. Limuris, N. Fistas, B. Avlides, C. Efthimiadis Euromedica, Blue Cross Clinic, Salonica, Greece 15th European Chapter Congress of the International Union of Angiology 8-10 October 2003, Toulouse, France

40.Καρκινοειδές φύματος του Vater και στρωματικός όγκος της νήστιδας σε ασθενή με νόσο του Von Recklinghausen 254 P45. Γ. Μπασδάνης, Χ. Ευθυμιάδης, Χ. Κοσμίδης, Ε. Καραμανλής, Η. Χαραλαμπόπουλος, Ι. Τζεβελέκη, Δ. Μέκρας, Ν. Χαρλαύτης 6ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 13-16 Νοεμβρίου 2003, Θεσσαλονίκη

41.Η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων στους πρωτοπαθείς και μεταστατικούς όγκους του ήπατος. Γ. Μπασδάνης, Α. Μιχαλόπουλος, Β. Παπαδόπουλος, Ε. Δεστάνης, Ι. Τζεβελέκη, Χ. Ευθυμιάδης, Χ. Κοσμίδης, Ν. Χαρλαύτης Ανακοινώθηκε στο 24ο Πανελλήνιο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 2004

42.Clinical short-term results of radiofrequency ablation in patients with liver metastases from colorectal cancer. G. Basdanis, A. Michalopoulos, V. Papadopoulos, I. Tzeveleki, Ch. Efthimiadis, Ch. Kosmidis, D. Mekras, N. Harlaftis. International Colorectal Congress on Colorectal cancer May 28-31 2004, Chalkidiki-Greece

43.Manometric and clinical evaluation of patients after low anterior resection for rectal cancer. Ch. Efthimiadis, G. Basdanis, I. Tzaveleki, E. Karamanlis, A. Zatagias, N. Harlaftis International Colorectal Congress on Colorectal cancer May 28-31 2004, Chalkidiki-Greece

44. Acute pulmonary thrombembolism A.P. te emergent treatment with rt-PA A. Limuris, N. Fistas,C. Efthimiadis Euromedica, Blue Cross Clinic, Salonica, Greece 15th World Congress of the International Union of Phlebology Rio Uip 2005, 2-7 October 2004, Rio de Janeiro

45.Ολική πυελική εξεντέρωση για υποτροπή καρκίνου του ορθού. Γ. Μπασδάνης, Ε. Ιωαννίδης, Β. Παπαδόπουλος, Κ. Χατζημουρατίδης, Α. Μιχαλόπουλος, Χ. Ευθυμιάδης, Χ. Κοσμίδης, Ι. Τζεβελέκη, Α. Μέκρας, Ν. Χαρλαύτης. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου- Πρωκτού. 25 �27 Φεβρουαρίου 2005, Θεσσαλονίκη

46. Τεχνικές παραλλαγές και ιδιαιτερότητες στην εφαρμογή της μεθόδου LONGO. Γ. Μπασδάνης,, Β. Παπαδόπουλος,, Α. Μιχαλόπουλος, Χ. Ευθυμιάδης, Χ. Κοσμίδης, Ι. Τζεβελέκη, Δ. Μέκρας, Ν. Χαρλαύτης. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου- Πρωκτού. 25 �27 Φεβρουαρίου 2005, Θεσσαλονίκη

47. Πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη στον καρκίνο του παχέος εντέρου. Ειρ. Χριστοδούλου, Δ.. Καρδάσης, Π. Καρατζόπουλος, Π. Χαραλαμπίδης, Ι. Κυριαζάνος, Χ. Ευθυμιάδης, Στ. Αναγνωστούλης, Ευτ. Βαραδά. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου- Πρωκτού. 25 �27 Φεβρουαρίου 2005, Θεσσαλονίκη

48.Καρκίνος ορθού με διήθηση του κόλπου �Λαπαροσκοπική κοιλιοπερινεϊκή εκτομή μετά εκτομής του κόλπου Γ.Μπασδάνης , Χ. Ευθυμιάδης , Α. Μιχαλόπουλος, Β.Παπαδόπουλος, Α. Ζαταγιάς, Ν.Χαρλαύτης 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής, 5η Επιστημονική Συνάντηση Προσωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, 19-22 Μαΐου 2005

49. Αποφρακτική δυσκοιλιότητα �εγχείρηση S.T. A. R. R. Γ.Μπασδάνης, Χ. Ευθυμιάδης , Α.Μιχαλόπουλος , Β.Παπαδόπουλος , Ε.Καραμανλής, Ι.Τζεβελέκη , Δ.Μέκρας, Ν.Χαρλαύτης. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής, 5η Επιστημονική Συνάντηση Προσωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής 19-22 Μαΐου 2005

50.Λαπαροσκοπική αποκατάσταση τραυματικής ευμεγέθους διαφραγματοκήλης Χ. Ευθυμιάδης, Χ.Κοσμίδης, Ι.Τζεβελέκη, Δ.Μέκρας, Γ.Μπασδάνης. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής, 5η Επιστημονική Συνάντηση Προσωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, 19-22 Μαΐου 2005

51.Ο ρόλος της Λαπαροσκοπικής κολεκτομής στην αντιμετώπιση του καρκίνου του παχέος εντέρου Γ.Μπασδάνης, Β.Παπαδόπουλος, Α.Μιχαλόπουλος, Χ. Ευθυμιάδης, Ε.Καραμανλής, Α.Ζαταγιάς, Δ.Μέκρας, Ε.Φαχαντίδης, Ν.Χαρλαύτης 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη, 5-8 Οκτωβρίου 2005

52.Αντιμετώπισης πρωτοπαθών και μεταστατικών όγκων του ήπατος με ραδιοσυχνότητες Γ.Μπασδάνης, Χ.Ευθυμιάδης, Α.Μιχαλόπουλος, Β.Παπαδόπουλος, Χ.Κοσμίδης, Ε.Καραμανλής, Ι.Τζεβελέκη, Ν.Χαρλαύτης 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη, 5-8 Οκτωβρίου 2005

53.Αποφρακτική δυσκοιλιότητα �εγχείρηση S.T.A.R.R. Γ.Μπασδάνης, Χ.Ευθυμιάδης, Α.Μιχαλόπουλος, Β.Παπαδόπουλος, Χ.Κοσμίδης, Δ.Μέκρας, Ν.Χαρλαύτης 7ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Αλεξανδρούπολη, 13-15 Οκτωβρίου 2005

54.Η λαπαροσκοπική κολεκτομή στον καρκίνο του παχέος εντέρου. Πότε και γιατί. Γ.Μπασδάνης, Χ.Ευθυμιάδης, Β.Παπαδόπουλος, Α.Μιχαλόπουλος, Α.Ζαταγιάς, Ι.Τζεβελέκη, Δ.Μέκρας, Π.Μπερόβαλης, Ν.Χαρλαύτης 7ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Αλεξανδρούπολη, 13-15 Οκτωβρίου 2005

55. Η σημασία της ολικής εκτομής του μεσοορθού στην πρόγνωση του καρκίνου του ορθού Γ.Μπασδάνης, Β.Παπαδόπουλος, Α.Μιχαλόπουλος, Δ.Παραμυθιώτης, Χ.Ευθυμιάδης, Ε.Καραμανλής Ι.Τζεβελέκη, Ν.Χαρλαύτης 21ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου-1 Απριλίου 2006

56. Η χρήση του νέου συρραπτικού εργαλείου Contour στις χαμηλές πρόσθιες εκτομές Γ.Μπασδάνης, Χ.Ευθυμιάδης, Α.Μιχαλόπουλος, Ι.Τζεβελέκη, Ε.Καραμανλής, Α.Ζαταγιάς, Ν.Χαρλαύτης 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Forum, Αθήνα 22 �26 Νοεμβρίου 2006

57. Μελέτη της μυοϊνοβλαστικής αντίδρασης κατά την επούλωση των αναστομώσεων παχέος εντέρου πειραματοζώων (επίμυες της φυλής Wistar) Χ.Κοσμίδης, Χ.Ευθυμιάδης, Επ.Φαχαντίδης, Γ.Μπασδάνης, Σ.Αποστολίδης, Π.Χυτίρογλου, Ν.Χαρλαύτης 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Forum, Αθήνα 22 �26 Νοεμβρίου 2006

58. Η επίδραση της συμπληρωματικής χημειο-ακτινο θεραπείας στην ευενδοτότητα του ορθού στο σύνδρομο της χαμηλής πρόσθιας εκτομής Χ.Ευθυμιάδης, Χ.Κοσμίδης, Ι.Τζεβελέκη, Κ.Καραμανλής, Π.Φωτιάδης, Επ. Φαχαντίδης, Γ.Μπασδάνης 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Forum, Αθήνα 22 �26 Νοεμβρίου 2006

59. Acute venus thromboembolism of lower limbs (A.V.TE). Emergent treatment with rt-PA-thrombolytic agent A. Limuris, N. Fistas, Ch. Efthimiadis Euromedica, Blue Cross Clinic, Thessaloniki, Greece 19th International Congress on Thrombosis May 14-18, 2006 Tel Aviv, Israel

60. Οικογενής πολυποδίαση και καρκίνος του παχέος εντέρου Γ. Μπασδάνης, Α. Μιχαλόπουλος, Β. Παπαδόπουλος, Χ. Ευθυμιάδης, Α. Ζαταγιάς, Ι. Τζεβελέκη, Ν. Χαρλαύτης. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου & Πρωκτού, Ιωάννινα 10-12 Μαΐου 2007.

61. Η διαπρωκτική αντιμετώπιση της αποφρακτικής δυσκοιλιότητας με διπλό STAPLER (εγχείρηση S.T.A.R.R.) Γ. Μπασδάνης, Χ. Ευθυμιάδης, Α. Μιχαλόπουλος, Ε. Καραμανλής, Ι. Τζεβελέκη, Δ. Μέκρας, Ν. Χαρλαύτης. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου & Πρωκτού, Ιωάννινα 10-12 Μαΐου 2007.

62. Η εμπειρία μας στις λαπαροσκοπικές κολεκτομές Γ. Μπασδάνης, Χ. Ευθυμιάδης, Χ. Κοσμίδης, Ε. Καραμανλής, Ι. Τζεβελέκη, Δ. Μέκρας. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου & Πρωκτού, Ιωάννινα 10-12 Μαΐου 2007.

63. Η συμβολή του τρισδιάστατου υπερηχογραφήματος στις καλοήθεις παθήσεις του πρωκτού. Χ. Ευθυμιάδης, Χ. Κοσμίδης, Γ. Ανθιμίδης, Γ. Γρηγορίου, Ε. Καραμανλής, Ι. Τζεβελέκη, Γ. Μπασδάνης 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου & Πρωκτού, Ιωάννινα 10-12 Μαΐου 2007.

64. Αναγνώριση των λαρυγγικών νεύρων κατά τη θυρεοειδεκτομή με τη χρήση ηλεκτροδίων νευροπαρακολούθησης (poster) Χ. Κοσμίδης, Χ. Ευθυμιάδης, Γ. Ανθιμίδης, Μ. Γρηγορίου, Σ. Λέββα, Π. Σφηκάκης, Γ. Μπασδάνης, Ε. Φαχαντίδης 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΧΕΒΕ, Θεσσαλονίκη 18-21/10/2007

65. Η εμπειρία μας στις λαπαροσκοπικές κολεκτομές Γ. Μπασδάνης, Χ. Ευθυμιάδης, Χ. Κοσμίδης, Μ. Γρηγορίου, Ε. Καραμανλής, Ι. Τζεβελέκη 6η Επιστημονική Συνάντηση Προχωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Γιάννινα 16-18/11/2007

66. Λαπαροσκοπική ηπατεκτομή (ΙΙ,ΙΙΙ τμήματα) για εχινόκοκκο κύστη αριστερού λοβού ήπατος Χ. Ευθυμιάδης, Γ. Μπασδάνης, Χ. Κοσμίδης, Μ. Γρηγορίου, Γ. Ανθιμίδης, Ι. Τζεβελέκη. 6η Επιστημονική Συνάντηση Προχωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Γιάννινα 16-18/11/2007

67. Laparoscopic left lateral hepatic lobectomy for hydatid disease Efthimiadis C, Kosmidis C, Grigoriou M, Anthimidis G, Basdanis G, Fachandidis E, Prousalidis J 8th World Congress IHPBA 27 February-2March 2008, Mumbai, India

Posted in Δραστηριότητες.